Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi bizim için ne ifade ediyor ?
Sevgili gençler, her ne kadar meslek lisesi uçak bakım bölümü, sivil havacılık lisesini
okuyor olsanız da kültür olarak bilmemiz gereken derslerimiz oluyor. Hele ki hayatın
içinden bir ders ise onu mutlaka bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. İşte Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi bizim için neden önemli ?
Genel olarak din, geçmişten gümümüze tüm toplumlarda var olmuştur.İnsan, hak olsun
batıl olsun bir inanca sahip olmuştur. Bu nedenle din, insanlık tarihi kadar eski bir
kavramdır ve hayatımızın her alanında etkisini görmek mümkündür.Dinin hayatımızdaki
yerine baktığımızda çok yönlü olduğunu görüyoruz.Özellikle ahlâki boyutunu sosyal
hayatımıza taşıdığımız zaman kendisini gözle görülür bir şekilde hissettiriyor.
Her insanın inanma ihtiyacı , yüce bir kudrete sığınma ihtiyacı ortaya çıktığında din bizim
için ne kadar önem kazandığını görmüş oluyoruz. Din hayatı anlamlandırma açısından da
önem kazanıyor. Mesela : ‘’Nereden geldim , nereye gidiyorum ? Yaratılışın gayesi ne ?’’
Gibi soruları zaman zaman insan kendisine soruyor.Bu sorulara tatminkar cevaplar
bulduğunda hayat daha anlamlı hale geliyor. Din bizim sorularımıza karşılık bulmada ilk
müracaat ettiğimiz yer oluyor. Özetle fıtratımızda var olan inanma duygusu bizleri bir
arayışa ve devamında bir dini kabule yönlendirebiliyor.
Bizim için de kültürümüzün ana unsuru olan islam dininin ahlaki ilkeleri ve peygamber
efendimizin(s.a.v) güzel ahlakı temelinde ayet ve hadislerle dersimizi daha anlamlı kılıp
hayatilik (yaşama yakınlık) ilkesi çerçevesinde hayatımıza yansıtabiliyoruz. Böylece
öğrendiğimizi uygulama imkanı sağlıyoruz.Bu şekilde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
verimli bir şekilde geçirme imkanına sahip olduğumuzda bizim için çok önem ifade ediyor.
Bir başka önem ifade eden konu ise YKS. Bir yandan da üniversite sınavlarında Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları olacağından mutlaka önem vermemiz gerekiyor. Bu
konuda neler yapacağımızı aşağıdaki başlıkta değineceğiz.
YKS’ye nasıl hazırlanmalıyız ?
Sevgili gençler , öncelikle gireceğimiz tyt ayt sınavlarında soru tarzını bilmemiz ve ona
nasıl hazırlanmamız konusunda fikir verir. Din kültürü soruları çoğunluğu yorum soruları
olarak gelmekte zaman zaman bilgi soruları da çıkabilmektedir.Yorum sorularını
yapabilmek için de mutlaka bilmemiz gereken bazı kavramlar olacaktır.Kavram çalışmasını
yapmadan yorum sorularını yapmak bizim için zor olacaktır. Soruları çözerken doğru
bilginin yanı sıra yorumlama gücümüzü de iyileştirmemiz gerekiyor.
Soruların yapısında ayet ve hadis olabiliyor, burada ayet ve hadisi bilmemiz onu
yorumlamada kolaylık sağlıyor. Kavram bilmek de soruları yorumlamamızda bize kolaylık
sağlıyor. Din kültürü dersi genelinde temeli Arapçadan gelen birçok kelime olduğundan
kavram çalışması yapmak çok önemlidir. Burada çalışma yaparken ezberden ziyade
mantığını kavramak, kodlamalar yaparak çok kolay öğrenmeler gerçekleşir. Bir de Arapça
kerimelerin kökünü bulup buradan tek bir kelimeyle birden çok kelime öğrenimi elde
etmek mümkün. Bunun gibi bir çok şeyi Data Koleji Bursa Havacılık Lisesinde birlikte
gerçekleştireceğiz.
Örnekleyecek olursak :“Allah’ın Sıfatları” bilgi ağırlıklı bir ünite olduğundan bu üniteden
zaman zaman sorular gelmektedir. İfadeler Arapça olduğu için birçoğuna yabancı
kalabiliyorsunuz. Bu kavramları size daha rahat çağrıştıran kelimelerle kodlayabilirsiniz.
Örnek: Semi (Allah’ın her şeyi işitmesi) bu kelimeyi “ses” kelimesiyle ile eşleştirirseniz
hatırlamanız daha rahat olacaktır.
2024 yks için çalışmalarımızı sene içine yayıp düzenli çalışma yapmamız gerekiyor. Ekmeği
bütün yemek var, bir de parça parça yemek var. Sene boyu çalışmayıp son zamanda
bakmak ya da sadece denemelerde çakan sorulara bakıp geçmek yeterli olmayacaktır.
Zaman zaman tuttuğumuz notları tekrar etmek düzenli çalışmak süreci hazmetmemizi
sağlayacaktır.Son olarak ‘’insan için ancak çalıştığı vardır’’ ayetiyle bizim için çalışmamızın
karşılığını almamızın önemini vurgulayarak bitiriyorum. Rabbim bizleri muvaffak eylesin.
Okul derslerine nasıl çalışmalıyız ?
Sevgili gençler ,Data kolejinde meslek sahibi olacaksınız. Fakat kültür olarak da donanımlı
olmak için kültür dersimize de hazırlıklı gelmemiz gerekiyor. Din kültürü için ders öncesi
okula gelmeden ileriki konuları gözden geçirip, okumak derste işlerken kolay anlamamızı
sağlıyor; bilmediğimiz kavramların altını çizmek daha sonra öğrenmek için dikkat çekiyor.
Bu açıdan hazırlıklı gelmek önemli.
Ders sonrası ise işlediğimiz konuları zaman zaman tekrar etmek önemli , sınav zamanına
biriktirmemiş oluyorsunuz. Bilmediğimiz kelimeleri tekrar etmek mutlaka gerekiyor. Bazen
birbirine karışabiliyor , bu açıdan iyi ayırt etmiş oluyoruz.Ayrıca konu testleriyle de
pekiştirdik mi geriye kalan eksiklikleri de gidermek kalıyor. Bunları yaptığımız takdirde Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bizim için daha da kolay ve eğlenceli hale geliyor.
2023-2024 eğitim öğretim yılı DATA KOLEJİ BURSA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ’nde buluşmak dileğiyle…


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Mehmet HAKTAN

Leave a Reply