Hakkımızda

Hakkımızda

Özel Data Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanında uzman eğitim kadrosu ile Bursa ili Yıldırım ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında kurulmuştur.

 

“Eğitim’de Gönüllülük” düsturuyla hareket etmekte olan okulumuz, öğrencilerimiz için Devlet Destekli olarak Uygulamalı Mesleki Eğitim, Genel Kültür, Mesleki Yabancı Dil Eğitimi, Atölyelerde Eğitim, M.T.O.K Sistemi gibi ayrıcalıklarıyla eğitim vermekteyiz.

“Okulumuz geleceğin mesleği olan “Sivil Havacılık“ alanında eğitim vermektedir.

Sivil havacılık ve ulaştırma sektörünün son dönemlerde gösterdiği gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişim meydana geldi. Bu değişime ayak uydurmak amacıyla kurulan sivil havacılık programlarının temel amacı, hava taşımacılığı konusuna odaklanarak, üniversite mezunu nitelikli personeller yetiştirmektir.

Mezunlar, Türk Hava Yolları başta olmak üzere özel hava yolu firmaları, havaalanları, yer hizmeti işletmeleri, kargo ve lojistik işletmelerinde iş bulabilirler. Özel sektörün dışında Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışmak mümkün Askeri amaçlar dışında, yani sivil amaçlarla hava yolu şirketleri tarafından taşınan yolcu sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla artmaya başladı. O günlerden beri büyük bir ivme yakalayan havacılık sektörünün gelişimi, günümüzde de hız kaybetmeden devam ediyor; buna paralel olarak da uçuş güvenliği giderek daha fazla önem kazanıyor.

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır. Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren “İSTİKBAL GÖKLERDEDİR” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.

İleri teknoloji gerektiren ve sınır tanımaz özelliğe sahip havacılık endüstrisinde ülkemiz, uluslararası havacılık gelişmelerini yakından takip etmek ve çağın gereklerini yerine getirmek için çeşitli uluslararası teşkilatlara üye olmuştur. Uluslararası Sivil Havacılığın temelini oluşturan “Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması – Şikago Sözleşmesi”‘ne ülkemiz 1945 yılında taraf olmuş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı-ICAO kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, Avrupa bölgesinde ise Avrupa Sivil Havacılık Konferansı- ECAC’a 1956 yılında kurucu üye olan ülkemiz, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı EUROCONTROL’e de üye durumdadır. Bunların dışında bölgesel düzeyde çeşitli organizasyonlara da üye olan ülkemiz, Havacılık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak sürdürmektedir.

Alanında Uzman Kadro

Geleceğimiz olan değerli öğrencilerimizin eğitimi konusunda titiz olmayı en az ailelerimiz kadar önemsiyoruz.

Aynı zamanda meslek ve kültür dersi öğretmenlerini alanında uzman, deneyimli kişilerden seçmektedir.

4 Yıl Boyunca Devlet Destekli

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okulumuzda eğitim gören her öğrencimize 4 yıl boyunca Devlet Teşviki desteği verilmektedir.

Tam Donanımlı Eğitim Modeli

Öğrencilerimiz haftalık 45 saat ders programlarıyla yoğun kültür dersi, İngilizce eğitimi ve mesleki dersleri; aynı zamanda hafta sonu destekleme etüt programıyla hayalini kurdukları üniversite hedefi, havacılık alanında kariyer fırsatı ve istedikleri her mesleğe adım atabilme şansına sahip olabilirler.

Neden Data Koleji?

Tam Donanımlı Eğitim Modeli

Evlatlarımızın hayatını etkileyecek en önemli seçimin belki de doğru bir lise tercihinden geçtiğini, günümüz şartlarında sadece üniversite eğitiminin artık yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.

Öyle bir eğitim modeli olmalı ki ;Öğrencilerimiz  kültür derslerinden geri kalmadan hem üniversiteye hazırlanıp hem de gelecek yüzyılda en tercih edilen meslek dalında iş imkanına sahip mesleki eğitim alabilsin.

Öğrencilerimiz haftalık 45 saat ders programlarıyla  yoğun kültür dersi, İngilizce eğitimi ve mesleki dersleri; hafta sonu  destekleme etüt programıyla hayalini kurdukları üniversite hedefi, havacılık alanında kariyer fırsatı ve istedikleri her mesleğe adım atabilme şansına sahip olabilirler.

Disiplin ve Sevgi Bir Arada

Disiplin hayatımızın her alanında bizi mutluluğa taşıyacak olmazsa olmaz kavramlardan biridir. Öğrencilerimiz okula girdikleri andan itibaren havacı üniformasıyla sabah içtimasında hazır bulunur. Saygıyı, sevgiyi, en önemli değerlerimizi ve havacılık disiplinini 4 yıl boyunca yaşamında içselleştirir.

Aynı zamanda velisi, öğrencisi, idaresi, öğretmeniyle kocaman bir aile olmanın güzelliğini;  saygı ve sevginin varlığını kapıdan içeriye girdiğiniz andan itibaren hissedebilirsiniz.

Alanında Uzman Kadro

Geleceğimiz olan değerli  öğrencilerimizin  eğitimi konusunda titiz olmayı en az ailelerimiz kadar önemsiyoruz.

Aynı zamanda meslek ve kültür dersi öğretmenlerini alanında uzman, deneyimli kişilerden seçmektedir..

Her Öğrenciye 4 Yıl Boyunca Devlet Desteği İmkanı

Mesleki bilgi ve beceri ekonomik başarının temelidir. Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, öğrencilerimize ilgi, yetenek ve mizaç­ları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece önemlidir. Meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağla­yabilen, planlama ve karar alma süreçlerine uyumlanabilecek 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde  okulumuzda eğitim gören her öğrencimize 4 yıl boyunca devlet desteği verilmektedir.

Kişisel Gelişim Desteğiyle AR-GE Çalışmalarına Destek ; Sanat Spor Aktiviteleri

Öğrencilerimizin sağlıklı şekilde akademik gelişimlerinin sağlanması, sanat, spor ve kültürel alanlarda alacakları yenilikçi eğitim programları ile mümkündür. Bu doğrultuda sanat, spor ve kültür alanlarından en az birine yönlendirilmesi, bilime olan ilgi ve meraklarını keşfetmelerine sebep olacaktır. Hayallerini gerçekleştirecek gücü ve motivasyonu onlara hissettirmek amacıyla maddi manevi destek ,teknoloji, bilim adına düzenlenen programların kesintisiz katılımı ve takibi tarafımızdan  özveriyle yapılmaktadır.

Hayat Becerisi Kazandırmak Amaçlı Simülatör , Mesleki Atölye ve Laboratuvarlarda Uygulamalı Öğrenme Şansı

Eğitimin bir bütünsellik içinde gerçekleştirilmesi ,öğrencilerimizin hayat becerisi kazanmaları ve disiplinler arası çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayabilmek adına Simülatör uçuş eğitimi, gerçek uçak üzerinde ve gerçek uçak parçaları ile tam donanımlı atölye ve laboratuvarlarımızda pratik ve uygulamalı eğitim yapma imkanları vardır.

Kariyer Günleri, Mesleki Teknik Geziler ve Sosyal Etkinlikler

Günümüz şartlarında istediğimiz kadar iyi bir üniversiteden iyi şartlarda mezun olalım, duygusal zekamızı geliştirmemiz gereken bir dönemdeyiz.  Duygusal zekâ, duygularınızı anlama ve yönetme kapasitesidir. Duygusal zekâya ilişkin beceriler kişisel farkındalık, kişisel denetim, motivasyon, empati ve sosyal beceri yeteneğidir.

Öğrencilerimizin 9.sınıftan başlayarak iletişim becerilerini güçlendirebilecekleri,  kendilerini ifade edebilecekleri, karşılıklı iletişim kurabilecekleri ortamları oluşturarak onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmelerini sağlayacak, sadece ,diplomanın yeterli olmadığı günümüzde onları kendilerine güvenen ,mutlu hissedecekleri  ve güçlü iletişim becerilerine sahip birer birey olmaları bizlerin asli görevidir.