İyi Bir Havacı

data koleji bursa data koleji sivil havacılık lisesi bursa lise uçak uçak bakım

İyi Bir Havacı;

İyi bir planlamacı, iyi bir ekip adamı, her zaman hazırlıklı hızlı karar alan, zamanını çok iyi kullanan, uçağını en iyi o bilen ve kendini sürekli geliştiren kişidir.

İyi bir Havacı olmak için;

Araştırmacı ve yenilikçi olmalı, okumayı sevmeli, Disiplinli ve dakik olmalı, Kısa zamanda doğru karar verebilme yeteneğine sahip olmalı, Ekip ruhunu benimsemiş birden fazla işi bir arada yapabilmek yönetebilmek, İnsan ilişkileri en iyi düzeyde ve en önemlisi TUTKULU-SEVDALI olması gerekir.    

 Bir uçağın kalitesi o uçağın uçak bakım ekibinin kalitesi ile doğru orantılıdır. Her geçen gün hızla ilerleyen havacılık sektöründe kendimizi her zaman geliştirmeliyiz. Öğrenmek akıntıya karşıya yüzme gibidir; ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. Atasözü ile bizlerin gelişime ve öğrenmeye her zaman devam etmemiz gerektiği anlatılmıştır.

Türk savunma ve havacılık sanayii son on yılda kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda yakaladığı benzersiz başarılarla Türkiye, günümüzde, savunma ve havacılık alanlarında en hızlı gelişen ülkelerden biridir. Birçok farklı girişimde bulunan, dünya ölçeğinde rekabet eden ürünler sunan ve uluslararası projelerde kilit roller üstlenen Türk savunma ve havacılık şirketlerinin deneyimi ve kaliteye verdikleri önem açıkça ortadadır. Türk şirketleri, nitelikli iş gücü ve üstün teknoloji altyapılarıyla, çok sayıda ülkeye yerel gereksinimlerini karşılayan küresel çözümler sunabilmektedir. Bu Türk şirketleri, özgün tasarım geliştirmekten yurt içi üretime, modernizasyondan modifikasyona, Ar-Ge çalışmalarından uluslararası projelere kadar savunma ve havacılık sektörünün pek çok kritik alanında faaliyet göstermektedir.

Yurt içi savunma sanayiinin altyapısının kurulduğu yıllarda tercih edilen çalışma yöntemi, uluslararası arenada ön plana çıkan ülke ve şirketlerle iş birliği yaparak ortak üretimde bulunmak şeklindeydi. Bu yaklaşım, ulusal savunma sanayiinin MİLGEM savaş gemisi, ALTAY ana muharebe tankı, ATAK helikopterleri ve insansız hava araçları (İHA) gibi çok sayıda savunma projesini başarıyla yürütmesini sağlamıştır. Türkiye, bu deneyimlerden faydalanarak, ANKA insansız hava aracı, HÜRKUŞ hafif taarruz ve silahlı keşif uçağı, GÖKTÜRK uydusu, hafif sınıf genel maksat helikopteri ve savaş jeti gibi yerli projelere imza atmaya başlamıştır. Bunun yanında, bu programları destekleyecek bazı önemli alt sistemler ve teknolojilerin geliştirilmesi yolunda projeler başlatılmıştır. Günümüzde Türk savunma sanayii, geliştirdiği birçok yerli projenin de katkısıyla, olanakları, kalitesi ve yeterliliği açısından son derece gelişmiş bir konuma ulaşmıştır.

Ülkemiz yıllar içinde sivil havacılık iş kolu için de ideal bir ortam haline gelmiştir.  Türkiye, sivil havacılık alanında bir merkez olma konusunda kararlıdır. İstanbul’da inşa edilen yeni havalimanı, yılda 200 milyon yolcu kapasitesi ve yaklaşık 350 destinasyona yapılan uçuşlarla dünyanın en büyük havalimanıdır. ​

Data Koleji havacılık eğitimlerinde uyguladığı yeniliklerle fark yarattığına ve sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol alacağına inancımız tamdır.

Data koleji Bursa’da öğrencilerine açtığı yeni ufuklar ve sunduğu olanaklarla kendi yetkinliklerini keşfetmelerini sağlıyor. Mezunlarını farklılaşarak bir adım önde olmaları hedefiyle katma değer yaratan, yenilikçi bir eğitim modeli uyguluyor. Öğrencilerinin havacılık sektöründe donanımlı hale gelmeleri, Teknik İngilizce bilmeleri, sosyal aktivitelerle yeni yetkinlikler edinmeleri, kendilerini geliştirmeleri, mezun olmadan önce yurtdışı staj olanaklarıyla global bir vizyon edinmeleri ve topluma fayda yaratan bireyler olmaları, Data Kolejinin başlıca amacını oluşturuyor.

Leave a Reply