Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Data Koleji bünyesindeki tüm okullarımızda, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin ergenlik dönemlerinin getirdiği fiziksel ve psikolojik değişimlerin yanı sıra, sosyal ilişkileri ve geleceğe dönük planları ile ilgili sorunlarına yönelik danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin mesleki ve akademik başarıları da yakından takip edilmektedir. Bu takip sürecinde veli, öğretmen, rehberlik birimi konsültasyon ve gizlilik ilkesi çerçevesinde çözüm odaklı yaklaşmaya çalışır.

 

Öğrencilerimiz gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan uyum ve iletişim becerisine sahip, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektir.

 

Okulumuzda bulunan rehberlik servisi; öğrencilerin özelikle mesleki, eğitsel ve psikolojik gelişmelerini takip eder.

PDR Çalışmaları

Data Kolejleri bünyesindeki tüm liselerimizde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik dönemlerinin getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişimlerin yanı sıra, yaş ve sosyal ilişkileriyle ilgili sorunlarına yönelik danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin okul akademik başarıları da titizlikle takip edilmektedir. Bu takip sürecinde veli, öğretmen ve okul psikolojik danışmanı iş birliği ile gizlilik ilkesi çerçevesinde çözümler üretilir.

 

Data Kolejlerinde öğrenci gelişimi iki aşamada ele alınmaktadır;

 

  • 9, 10 ve 11. sınıfta temel akademik eğitimin yanında mesleki beceri, değerler eğitimi, kültür, sanat etkinlikleri ve kulüp çalışmaları ile öğretim desteklenir.
  • 12. sınıflarımızda M.T.O.K mezunu olmanın üniversiteye giriş aşamasındaki öncelikleri üzerinde ısrarla durulurken etüt programlarımız ile öğrencilerimizin üniversitelerdeki Teknoloji Fakültelerini kazanabilmelerine destek sağlanmaktadır.

 

PDR biriminin hedefi; öğrencinin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmasına yardımcı olarak akademik başarılarını arttırmalarını sağlamaktır.

Öğrenci Takibi

Öğrenciler, her 10 günde bir bireysel görüşmeye davet edilerek süreç içerisinde yakından takip edilir. Bu takipler akademik başarıyı yükseltmek amacıyla ve mesleki becerilerinin gelişmesi hususunda, veli ve öğretmen iş birliği içerisinde yürütülür.

 

Veli toplantıları dışında velilerimiz ile sene boyunca randevu sistemi ile bireysel görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde genellikle öğrencileri kişisel ve gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum ve davranışları, sosyal ilişkiler, aile içi ilişkiler gibi konular ele alınır.

 

Öğrencilerin çalışma yöntemleri ile yaşadığı problemler eğitim-öğretim yılı boyunca psikolojik danışmanların takibi altındadır. Grup çalışmaları yapılarak da aynı sorunu yaşayan öğrencilere destek sağlanır.

 

Öğrencilerin ihtiyaçları ve takip edilen sınav konu analizleri ile tespit edilen eksiklikleri doğrultusunda ders çalışma programı hazırlanır. Bu program tamamen öğrencinin kendisine özgüdür.

 

YKS danışmanlığı ve sınav sonrasında çok detaylı ve alternatifli tercih çalışması yapılarak karar verme süreçleri kısaltılır.

Mesleki Eğitim ve Kariyer Planlama

Mesleki rehberlik, bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan mesleği seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan profesyonel yardım hizmetleridir.

Günümüzde bireyi bir meslek seçimine hazırlamak çok yönlü bir dizi planla gerçekleşmektedir. Kariyer planlama çocuklukta başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla kişisel gelişimi, sosyal uyumu ve gelecek refahını geliştirecek olan kariyer planlama ergenler için en temel gelişimsel görevlerden biridir. Kariyer planlama sürecinin en temel basamağı bireyin bir kariyer seçmesi gereğinin farkında olmasıdır. Yurt dışında ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda kariyer planlama sürecinde ergenlerin ve üniversite öğrencilerinin kararsızlık ve karar verme güçlükleri yaşadıkları belirlenmiştir. (Akkoç, 2012; Amir ve Gati).

Bütün bu araştırmaları ve yapılan çalışmaları göz önünde bulundurarak Data Kolejleri bünyesinde öğrencilerimizin meslek seçimi ve kariyer planlamasındaki çatışmaları giderecek programlarımız, uygulamalarımız, alan tarihleri ve tanıtımları yıl boyunca yapılmaktadır.

 

Değerler Eğitimi

Okullarımızda ‘’İnsani değerleri bilen ve bu değerlere sahip bireyler oluşturmak’’ anlayışı ile toplumu oluşturan bireylerin yaşam içerisindeki davranışlarını gözden geçiren, insanlara olumlu yönde katkı sağlayan ve daha güzel, yaşanılabilir bir gelecek için insanda bulunması gereken evrensel değerlerin insanlara kazandırılmasına yönelik çalışmalar temel esaslarımızdandır.

Daha detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.