Vizyon & Misyon

Misyonumuz

Evrensel değerlere saygılı, milletimizin insani, ahlaki ve kültürel değerlerini benimseyen, Türk milletinin değerlerine ve kültürüne sahip çıkacak; mesleki beceri, akademik bilgi ve yabancı dil konusunda tam donanımlı, farklı inanç ve düşüncelere saygılı, ekip çalışmasına yatkın ve hedefleri olan başta vatanına ve milletine, sonra ailesine ve kendine yararlı, özverili, bilinçli bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

DATA; ülkesine, milletine, bayrağına ve tüm değerlerine bağlıdır.
DATA; öngörülü, ayrımcılığı tanımayan, modern ve çağdaş anlayışın adresidir.
DATA; temeli güçlü öğrenciler yetiştirmenin kaygısındadır.
DATA; insani değerlerle yetişen öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmanın sevdalısıdır.
Kısaca; Türkiye’nin geleceğinde etkin rol oynayan, yenilikçi, öncü, mesleki ve teknik eğitimde marka bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 • KALİTELİ BİR MESLEK EĞİTİMİ
 • KALİTELİ BİR AKADEMİK EĞİTİM
 • KALİTELİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
 • ETİK DEĞERLERİ OLAN GENÇLİK

 

 • Meslek lisesi olarak en önemli olan ve veliler tarafından gelen ilk soru staj ile alakalı olduğu için staj sözleşmelerinin arttırılması, (KALİTELİ STAJ)
 • Stajın yanında üniversiteye gitmeyi düşünmeyen, işe başlayacak olan öğrencilere iş imkanları sağlanabilmesi ve bununla ilgili bağlantıların arttırılması, (İŞ REFERANSI)
 • Öğrencilerin okula girdikleri ilk günden itibaren mesleğin içinde olabilmeleri için her kademe öğrencisine yönelik projeler hazırlanması ve öğrencilerin aktif olarak içinde olması, (PROJELER)
 • Öğretmenlerin e-Twinning, Erasmus+ gibi proje yapılan ve uluslararası alanda okulun tanıtımı açısından önemli olan projelerle ilgili bilgilendirilmesi ve her öğretmenin kendi alanıyla ilgili projeler yapmaya teşvik edilmesi, (PROJELER)
 • Bu projelerde yer alan ve başarı elde eden öğrencilere teşvik amaçlı burs imkânı sağlanması/anlamlı bir hediye verilmesi, (BURS)
 • Projeler ile ilgili gelişebilmek ve daha iyi öğrenebilmek adına şehir içi ve şehir dışında yapılan projeleri incelemek için öğrencileri gezilere götürmek, (GEZİ-GÖZLEM)
 • Sınıf öğrencilerine proje yerine daha çok sınav ağırlıklı bir program belirlenmesi, (TYT-AYT SINAVINA HAZIRLIK)
 • sınıf öğrencilerine meslek hakkında detaylı bilgilendirmeler ve okul, iş yeri gezileri yapılması, (TEKNİK GEZİ)
 • Öğrencileri daha çok geliştirebilmek için öğretmenlerin de sürekli bir gelişim içinde olması adına öğretmenlere çeşitli konularda hizmet içi eğitimler verilmesi, (SÜREKLİ GELİŞTİRİCİ HİZMET İÇİ EĞİTİM)
 • Okulda öğrencilere verilen Autocad, Solidwork, Proteus gibi sertifikalı eğitimlerin arttırılması ve bu sertifikaların geçerliliğinin arttırılması, (SERTİFİKALI EĞİTİMLER)
 • İngilizce dil eğitimini öğrenciye seviye belirleme sınavı yaparak seviyesine göre vermek ve öğrenciyi mezun ederken başarılı olabilen öğrencileri dil yeterlilik kazanımıyla mezun etmek, (KALİTELİ YABANCI DİL EĞİTİMİ)
 • Okuldaki kulüpleri arttırmak ve öğrenciye bu kulüplerde sorumluluk vermek, geliştirme çalışmaları yapmasını istemek, okul işleyişine katkıda bulunmasını sağlamak, (KULÜP ÇALIŞMALARI)
 • Öğretmenlere MEB onaylı sertifikalı eğitimler vermek, (ÖĞRETMEN EĞİTİMİ)
 • Mezun öğrencilerimiz ile iletişimi güçlü tutmak, onları iş ve sosyal alanlarında takip ederek mensubiyet şuuru oluşturmak, faaliyetlerde işbirliği yapmak, (MEZUN TAKİP SİSTEMİ)
 • Öğrenci, öğretmen, idareci, çalışan ve velilerimiz ile Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisi devletimizin kuruluş değerlerine saygı duyan, demokratik bir iletişim ortamı oluşturarak kişilerin kendilerini doğru ifade edebilmelerini sağlamak, (DEMOKRATİK İLETİŞİM ORTAMI)
 • Eğitim veriminin arttırılması, öğrenmenin kalıcı bir davranış şekline dönüşmesini sağlamak. (KALICI EĞİTİM VE SÜREKLİLİK)
 • Çağımızın önemli teknolojik bilgilerine sahip, araştırmacı, inovatif bir öğrenci profili yaratılması, (İNOVASYON)
 • Eğitimi bir süreç olarak algılayıp kendini gelişen teknolojiye adapte edebilen bir kimlik yaratılması, (İŞ HAYATINA HAZIRLAMA)
 • Doğruyu yanlıştan ayıran, her zaman haklının yanında duran bir gençlik (ETİK DEĞERLERİ OLAN GENÇLİK)

 

Özgüveni yüksek, bilgili bir duruşu olan özgün bir DATA kimliği yaratılması amacımızdır.

Özetle vizyonumuz; öğrencilerin okula girdikleri ilk günden mezun olana kadar meslekleriyle alakalı detaylı bilgiye sahip olmaları ve meslek ile alakalı işler yapmaları, hem teorik, hem pratik bilgileri eksiksiz mezun olmaları; mesleki eğitimin yanında hem İngilizce hem de Mesleki İngilizce’de iyi bir seviyeye gelerek iki dil bilen, kalifiye eleman olarak mezun olmaları; öğrencileri sürekli geliştirebilmek adına öğretmenlerin de sürekli kendini geliştirme çalışmaları yapmaları ve kendi alanlarındaki yeterliliklerini sürekli arttırmaları olmalıdır. Kurumsal vizyon duvarları asılı yazı ve çok tekrarlanan sözcüklerin ötesinde her kurum mensubunun benimseyerek gerçekleştirilmesi için katkıda bulunacağı genel çerçeve olmalıdır.

 

Daha detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.